Listování
od 

Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003 / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Zvyšování koncentrací rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve středoevropských tocích je způsobováno spíše snižováním iontové síly než klimatickými změnami nebo snižující se kyselostí
Zwei-Glimmergranite in zentralen Teil des Südböhmischen Plutons
Zwei neue Gattungen der Korallen (Scleractinia) aus der sächsischen und böhmischen Oberkreide / Löser, Hannes -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Jg. 62 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei / Hyršl, Jaroslav -- In: Mineral. Welt -- ISSN 0939-6640 -- Jg. 2, Nr. 5 (1991), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Zweiglimmer-Granite des Plöckenstein-Plutons am Dreiländereck Österreich-Tschechische Republik-Deutschland
Zweimal INHIGEO 1998
Zwiazki pomiedzy rzezba i struktura Morawskiej i Slaskiej czesci Karpat Zachodnich
Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve / Hošek, Miloš, Středa, Jaroslav -- In: IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska" -- s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Žďár nad Sázavou - a locality of opal and chalcedony
Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes) / Wojewoda, Jurand -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 3 (155), p. 273-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.) / Wojewoda, Jurand -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps / Gnojek, Ivan, Krejčí, Zuzana, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. / Baňacký, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 4 (1985), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Želešice - abandoned quarry / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 86-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic / Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Pivnička, Luboš, Weber, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 51, no. 3-4 (2006), p. 189-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic / Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Pivnička, Luboš, Weber, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 51, č. 3-4 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Želetická skupina: velmi nízce metamorfovaná paleozoická sekvence na bázi Moravika
Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem) / Fediuková, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika / Toman, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)