Listování
od 

Zvláštnosti vltavínu / Dočkal, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 376-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologický sborník 4 -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 125-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zvrásněná tvář země / Vítek, Jan, 1946- -- In: Naše příroda -- ISSN 1803-0092 -- Č. 2 (2014), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii / Březa, Pavel -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu / Dvorský, Jiří, 1943-, Grmela, Arnošt, Malucha, Pavel, 1965-, Pilip, Milan, Rapantová, Naďa, 1962- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 14-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic) / Griněnko, L. N., Paděra, Karel, 1923- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 139-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny / Briestenský, Miloš, Stemberk, Josef, Zvonár, P. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 117-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003 / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2003), s. 16-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003 / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Zvyšování koncentrací rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve středoevropských tocích je způsobováno spíše snižováním iontové síly než klimatickými změnami nebo snižující se kyselostí
Zwei-Glimmergranite in zentralen Teil des Südböhmischen Plutons
Zwei neue Gattungen der Korallen (Scleractinia) aus der sächsischen und böhmischen Oberkreide / Löser, Hannes -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Jg. 62 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei / Hyršl, Jaroslav -- In: Mineral. Welt -- ISSN 0939-6640 -- Jg. 2, Nr. 5 (1991), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Zweiglimmer-Granite des Plöckenstein-Plutons am Dreiländereck Österreich-Tschechische Republik-Deutschland
Zweimal INHIGEO 1998
Zwiazki pomiedzy rzezba i struktura Morawskiej i Slaskiej czesci Karpat Zachodnich
Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve / Hošek, Miloš, Středa, Jaroslav -- In: IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska" -- s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Žďár nad Sázavou - a locality of opal and chalcedony
Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes) / Wojewoda, Jurand -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 3 (155), p. 273-290
Zdroj: ČGS (UNM)