Listování
od 

Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116
Koktejl
Kolečské noviny
Konstrukce -- ISSN 1213-8762
Kozmos
Kras
Krásná
Krásná paní: sluneční měsíčník Žofie Kanyzové -- ISSN 1214-2166
Krasová deprese -- ISSN 1214-6021
Krásy Slovenska
Krkonoše -- ISSN 0139-9853, 0323-0694
Krkonoše, Jizerské hory -- ISSN 0323-0694, 1214-9381
KROK
Krystalinikum -- ISSN 0454-5524
KTB Report -- ISSN 0939-8732
Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098
Květy
Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873, 0023-5876
Lafarge cement journal
Landform analysis