Listování
od 

Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156
Powder Metallurgy Progress
Powder Technology
Práce a studie (Český hydrometeorologický ústav) -- ISSN 1210-7557
Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
Práce a studie Muzea Beskyd
Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960
Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960
Prace geograficzne -- ISSN 0373-6547
Prace geologiczne -- ISSN 0079-3361
Prace mineralogiczne
Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná
Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia -- ISSN 0208-6336
Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0866-9465
Práce Výzk. Úst. geol. Inž.
Práce z dějin přírodních věd
Prager Zeitung
Praha 87
Praktische Metallographie
Pravda