Listování
od 

Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu -- ISSN 0232-0401
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M) -- ISSN 1211-6327
Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834
Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISSN 1213-1962