Listování
od 

Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834
Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie -- ISSN 0474-8476
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISSN 1213-1962
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648
Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie
Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G