Listování
od 

Speleofŕum -- ISSN 1211-8397
Spelunca
Spelunca Mémoires
Sphaerula
Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno
Spisy Zeměpisného sdružení
Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Spravodajca Slovenského geologického úradu
Spravodajca Slovenského geologického úradu. B, Časť informatívna
Stalactite
Stavební obzor -- ISSN 1210-4027
Stavebnictví
Stavebníctvo a bývanie
Stavitel -- ISSN 1210-4825
Stavivo -- ISSN 0029-0801, 0039-0801
Steirische Beitrage zur Hydrogeologie
Stifter Jahrbuch -- ISSN 0932-2701
Stratigrafija. Geologičeskaja korreljacija -- ISSN 0869-592X
Stratigrafiya, Geologicheskaya Korrelyatsiya
Stratigraphy -- ISSN 1547-139X