Listování
od 

Stud. environm. Sci. (Amsterdam)
Studia carsologica
Studia geofyzica et geodetica -- ISSN 0039-3169
Studia geographica -- ISSN 0587-1247
Studia Geologica Polonica -- ISSN 0081-6426
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica -- ISSN 0081-6434
Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169, 0039-6466
STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA -- ISSN 0039-3169
Studia quaternaria -- ISSN 1641-5558
Studia Rudolphina -- ISSN 1213-5372
Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia -- ISSN 1221-0803
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia -- ISSN 1221-0803
Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
Studie archeologického ústavu ČSAV -- ISSN 0139-5289
Studie ČSAV
Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Studien zum Burgwall von Mikulčice
Studii şi cercetări de geologie -- ISSN 1220-4994
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie B, Geologie und Paläontologie -- ISSN 0341-0153
Subcommision on Devonian Stratigraphy Newsletter