Listování
od 

Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia -- ISSN 1221-0803
Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
Studie archeologického ústavu ČSAV -- ISSN 0139-5289
Studie ČSAV
Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Studien zum Burgwall von Mikulčice
Studii şi cercetări de geologie -- ISSN 1220-4994
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie B, Geologie und Paläontologie -- ISSN 0341-0153
Subcommision on Devonian Stratigraphy Newsletter
Subcommission on Devonian Stratigraphy Newsletter
Subterranea Britannica
Sumer
Supplementi di geografia fisica e dinamica quaternaria
Surface and Interface Analysis -- ISSN 0142-2421
Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny -- ISSN 1801-6693
Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298
Sver. geol. Unders. Rapp. o. medd.
Sveriges Geologiska Undersökning. Serie Ca -- ISSN 0348-1352
Swiss Bull. Min. Petrol. -- ISSN 0036-7699
Swiss Journal of Geosciences -- ISSN 1661-8726