Listování
od 

žilné horniny "bez křemene" a foidů
žilné horniny s křemenem
žíly klastické
Žitavská pánev
živec a živcové suroviny
životní prostředí
Žulová batholith
Žulová granite pluton
žulovský pluton