Listování
od 

horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
horniny vzniklé tektonickými pohyby
horniny vzniklé vlivem hydrotermálních roztoků
hornoslezská pánev
horse stable
Horská Kvilda
horský masív
Hořenec
Hořice sandstone
Hořovice area
host granulite
Hot spells
hot spots of Biodiversity,
hot-spring
hot-water extractable carbon
house
housing environment
housing estates
housing quality