Listování
od 

izotopy Sr, Nd
J. E. Hibsch
J. G. Kukla
J. Lovelock
J. Nečas
J/K boundary
J/K magnetostratigraphy
Jáchymov
Jáchymov deposit
jacutingaite
jaderná pohoří
jádro Země
Jamaica
James Ross,
James Ross Island
Jan Palach
Jarnoltówek quarry
jarosit
Jaskynia Bielska
Jasovská Cave