Národní geovědní bibliografie

Nová informační infrastruktura v oblasti věd o Zemi vznikla využitím dat pro Registr informací o výsledcích (RIV) a další publikační činnosti pracovníků organizací zabývajících se vědami o zemi. Propojení dosud samostatných databází umožní uživateli získat informace v jednotném informačním rozhraní. Národní geovědní bibliografie vznikla na základě projektu vědy a výzkumu, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.


Listování Vyhledávání