Browse
from 

Scandium v minerálech skupiny columbitu v LCT pegmatitech moldanubika
Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites / Frýda, Jiří, Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Scapolite from Horní Lipová near Jeseník (Czech Republic)
SCAR Open Science Conference, "Antarctica and the Southern Ocean in the Global system", 26-28 July 2004 (Variant.)
Scarcity and problematic correlation value of present index species in conodont stratigraphy of the Pragian stage (Lower Devonian) / Slavík, Ladislav -- In: First Iberian Congress on Paleontology and VIII International Meeting of IGCP 421. Abstract Book -- s. 288-290
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Slancová, Alice, Šílený, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 491-521
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Slancová, Alice, Šílený, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 491-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Scénář výstavy Karel Kramář 1860-1937. / Jůn, Libor, Vandrovcová, Miroslava -- In: Moderní dějiny -- ISSN 1210-6860 -- Roč. 17, č. suppl. 2 (2009), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Schädigung durch Oxidation von Faser - verstärkten Verbundwerkstoffen mit keramischer Matrix bei hohen Temperaturen / Balík, Karel, Brandstetter, J., Černý, Martin, Glogar, Petr, Kromp, K., Loidl, D. -- In: Verbundwerkstoffe -- s. 343-348
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei) / Ďuďa, Rudolf, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, Tuček, Peter, Vitáloš, Jiří -- In: Lapis -- ISSN 0176-1285 -- Roč. 29, č. 12 (2004), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Schafarzikit z Perneku, revír Pezinok (Slovensko)
Schafarzikite from Pernek, the Pezinok ore district (Slovakia)
Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited / Čejka, Jiří, 1929-, Ďuďa, Rudolf, 1944-, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, 1968-, Tuček, Peter, Vitáloš, Jiří -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 19, no. 3 (2007), p. 419-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 2 (1986), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát / Holický, Ivan, Hrnčár, Anton, Rajnoha, Ján, Veselský, Jozef -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 223-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál) / Reif, Jaroslav, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 457-458
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelite and apophyllite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec
Scheelite and metasomatic fluorite mineralization in tactite in the Vykmanov - Kovářská gallery in the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
Scheelite-bearing scarns from Hazlov (Smrčiny) and Kovářská (middle Ore mountains)