Browse
from 

Assesment Field Workshop on the Late Palaeozoic Volcanism at the northern margin of the Bohemian massif: Southwestern Poland ? Nothern Czech Republic ?Eastern Saxony -- Wroclaw : Institute of Geological Institute, University of Wroclaw, 2006
Assesment field workshop on the Late paleozoic volcanism at the northern margin of the Bohemian Massif: Southwestern Poland-Northen Czech Republic-Eastern Saxony -- Bolków, 2006
Assessing prognosis source Velenický Vrch for Liberec office
Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic / Gemeni, V., Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Koukouzas, Nikolaos, Lojka, Richard, Tasáryová, Zuzana, Ziogou, Fotini, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Assessment of impact of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2005
Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola / Chikabwe, E., Chutwa, G., Čížek, Jiří, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mbuma, G., Njamu, J., Nyambe, Imasiku, Vencelides, Zbyněk, 2010
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia / Chitwa, Gift, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Njamu, Fred, Nyambe, Imasiku, Ziwa, Gabriel, 2009
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2005
Assessment of risk from existence not touch off load TNT in borehole to geophisical investigation in Halenkovice and concept of equipped
Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic / Ellmies, Rainer, Ettler, Vojtěch, Kamona, Frederik, Knésl, Ilja, Konopásek, Jiří, Kříbek, Bohdan, Lothar, Hahn, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Mufenda, Maria, Pašava, Jan, Tajčmanová, Lucie, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Asteroids, Comets, Meteors : book of abstracts -- Helsinki : University of Helsinki, 2014
Asteroids, Comets, Meteors (2012) -- s. l : National Astronomical Observatory of Japan, 2012
Asymptotic ray method in seismology. A tutorial / Brokešová, Johana -- Praha : Matfyz Press, 2006 -- ISBN 80-86732-74-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
At the Top of the Grand Staircase: The Late Cretaceous of Southern Utah -- Bloomington : Indiana University Press, 2013
Atherosklerosa 2008 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku : Praha 10.-12. září 2008 -- Praha : IV. interní klinika 1. LF UK Praha, 2008 -- ISBN 978-80-254-2834-4
ATHEROSKLEROSA 2008: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku -- Praha : IV. interní klinika 1. LF UK Praha, 2008 -- ISBN 978-80-254-2834-4
Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, Zoulková, Věra -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-780-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Atlas chorob na kostních preparátech. / Kuželka, Vítězslav, Povýšil, Ctibor, Smrčka, Václav -- Praha : Academia, 2009 -- ISBN 978-80-200-1765-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins. -- Neuchatel, 1998 / Turner, H.
Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000 / Burda, Jiří, Chudzik, Linda, Cwojdziński, Stefan, Czyżowska, Magdalena, Čurda, Jan, Dehnert, Jörg, Ďuriš, Miloslav, Dušek, Karel, Gawlikowska, Elżbieta, Hradecká, Lenka, Hübschmann, Matthias, Karenová, Jana, Kleeberg, Katrin, Kodeš, Vít, Krentz, Ottomar, Meinhardt, Beata, Michniewicz, Marek, Pálenský, Peter, Petáková, Zdeňka, Rank, Günther, Rentsch, Matthias, Skácelová, Darja, Šercl, Petr, Walther, Petra, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)