Browse
from 

Mechanical behavior of salt VII -- Boca Raton : CRC Press, 2012
Mechanical Engineering 2006 -- Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2006
Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány / Vydra, Jaroslav -- Praha : ÚSMH, 1993
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanics & Thermodynamics.
Mechanics of jointed and faulted rock -- Rotterdam : Balkema, 1995 : Balkema, 1998
Mechanisms of deformation and fabric development in rocks with low melt content (the onset of melting and nearly complete crystallization). Doctoral thesis / Závada, Prokop -- Praha : Univerzita Karlova, 2007
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanisms of differentiation and emplacement of peraluminic granite magma: Říčany pluton, Bohemian Massif
Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv / Trubač, Jakub, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha / Štědrá, Veronika, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics -- Trenčín : TnUAD, Fakulta mechatroniky, 2005 -- ISBN 80-8075-058-0
Mediaevalia archaeologica
Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty -- Praha : Archeologický ústav Praha a Brno; Západočeská universita Plzeň, 2004 -- ISBN 80-86124-48-7
The Mediterranean Tethys and the development of new concepts of top-down tectonics: 32nd Int. Geol. Congr.,Abs. Vol., pt.1, CD, -- Florencie : 32IGC Florencie, 2004
Das Meeting der Paläontologische Gesellschaft in Freiberg, September, 2007, Kurzfassungen -- Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2007
Meeting Program and Abstracts. 1st International Conference on North Gondwanan Mid-Palaeozoic Biodynamics -- Vídeň : Geologische Bundesanstalt, 1997
Měkkýši (Mollusca).
Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů / Beran, L., Beran, Luboš, Drvotová, M., Drvotová, Magda, Dvořák, L., Dvořák, Libor, Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M., Horsák, Michal, Juřičková, L., Juřičková, Lucie, Mückstein, P., Mückstein, Petr -- AOPK ČR : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, 2008 -- ISBN 978-80-87051-49-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- NM