Browse
from 

Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1993
Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1993
Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů. -- Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2009 -- ISBN 978-80-86516-31-8
Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu -- České Budějovice : ČAH, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH -- České Budějovice : ČAH, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- Ostrava : VŠB-TU, 2001
Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- Ostrava : VŠB-TU, 2004
Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém' -- Praha : UK PedF, 2001 -- ISBN 80-7290-059-5
Sborník z konference -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů -- Brno : Technické muzeum v Brně, 2009 -- ISBN 978-80-86413-62-4
Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů -- Brno : Technické muzeum v Brně
Sborník z XX. sjezdu ČGS.
Sborník Západočeského Muzea v Plzni / Tasáryová, Zuzana -- Plzeň : Západočeské Muzeum v Plzni, 2012 -- ISBN 978-80-7247-092-1
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda
Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- Ostrava : VŠB-TU, 2005
Sborník ze semináře "Úlohy moderní geodézie" -- Praha : VTS, 1994
Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1984
Schenatic map of erosion of AMSS
Schriften des Forschungszentrum Juelich.. Umwelt.
Schriften des Staatlichen Museums fŢr Mineralogie und Geologie ze Dresden.