Browse
from 

zpřesňování struktury
Zr (zirkonium - 40)
zralost
zrna
zrnitostní křivka
zředění
ztráty těžební
zuby
zvětralinový plášť
zvětrávání
zvětrávání chemické
zvětrávání fyzikální
zvětrávání lateritické
zvětrávání mechanické
zvětrávání mrazové
zvětrávání selektivní
zvodnělý kolektor
zvodnělý kolektor aluviální
zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
zvodnělý kolektor s volnou hladinou