Browse
from 

The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene / Ivanov, Martin -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 83 (1998), p. 159-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 468-485
Zdroj: ČGS (UNM)
The Snell's laws at interfaces in anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 237-261
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sněžníkovský mramor / Maier, Hugo -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 44-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Snežnyj pokrov v kačestve istočnika zagrjaznenija vodotokov
Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Rambouský, Zdeněk -- In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů -- s. 30-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří / Pazdera, Antonín -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 101-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří / Pazdera, Antonín -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Snižují vyšší teploty odpar? : Co vypadá logicky, nemusí být pravda - omyl IPCC 2007 / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 86 /137/, č. 11 (2007), s. 713-714
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Snow avalanche susceptibility map of the Krkonoše Mts. produced by GIS and statistical-probabilistic techniques
Snow cover as a source causing pollution of streams
Snow deposit on leeward slopes of the Czech part of the Giant Mountains (tundra zone)
SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment / Jedrysek, Mariusz Orion -- In: Cogeoenvironment Newsletters -- No. 12 (1997), p. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Soapstone as a historical building and sculptural material in northern Moravia and restoration of an important monument from this stone
Soapstone as a locally used and limited sculptural material in remote area of Northern Moravia (Czech Republic) / Gajda, J., Přikryl, R., Siegl, P., Vavro, Martin -- In: Environmental Earth Sciences -- ISSN 1866-6280 -- -, - (2014)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Soapstone from the Devonian of the Vrbno group (northern Moravia, ČSSR)
Sobectví optimistů / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 27.10.2012 (2012), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)