Browse
from 

Übersicht über die fossilen marinen Schildkrötenfamilien Zentraleuropas (Reptilia, Testudines) / Karl, Hans-Volker -- In: Mauritiana -- ISSN 0233-173X -- Jg. 18, Nr. 2 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Übersicht und Beurteilung der Wirkung von bedeutendsten technischen Sanierungsmassnahmen, welche nach den Einbrüchen des Rhyolit-wassers in die Tiefgruben Döllinger, Viktorin and Gisela für die Stabilitätssicherung der Teplitzer Therme realisiert wurden
Überwachung der Immissionslage in kleinen Siedlungen in der Umgebung der Tagebaue SHP
Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC / Kopečný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny / Hron, František -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 6 (1982), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd / Štelcl, Jindřich, Zoubek, Vladimír -- In: 200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984 -- s. 205-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast geofyziků na 28. MGK / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Ibrmajer, J., Tomek, Čestmír -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna / Babičová, Eva -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 92-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí / Záruba, Quido, 1899-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 6 (1984), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia / Matula, Milan, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 193-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody / Benetin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 577-589
Zdroj: ČGS (UNM)
Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535 / Kubátová, Ludmila, 1927- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 48-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Učastije ČSAN v razvitii čechoslovackich nauk i vypolnenije jej daľnejšich zadač / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Vyp. 16, no. 3 (1986), s. 131-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Učastije Instituta gidrologii i gidravliky (Issledovateľskij centr geonauk) Slovackoj Akademii nauk v rešenii problem vody
Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000 / Berka, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1991), s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinek mikroorganismů na nerostné hmoty / Borovec, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1988), s. 365-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu / Rykl, Drahoš, Štemprok, Miroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Skořepová, Irena -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 2009, č. 3 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Kopáček, Jiří, Krám, Pavel, Majer, Vladimír, Oulehle, Filip, Vrba, Jaroslav -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 2009, č. 4 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 1 (1984), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)