Browse
from 

-
: Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
: Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data / Abrahám, Vojtěch, Břízová, Eva, Dudová, Lydie, Jankovská, Vlasta, Knipping, Maria, Kopecký, Martin, Kovářík, Oleg, Kozáková, Radka, Kuneš, Petr, Nováková, Kateřina, Petr, Libor, Pokorný, Petr, Roszková, Alena, Rybníčková, Eliška, Svobodová-Svitavská, Helena, Wacnik, Agnieszka -- In: Preslia -- ISSN 0032-7786 -- Roč. 81, č. 3 (2009), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc. / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 439-441
Zdroj: ČGS (UNM)
: Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky / Forczek, Ingrid -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 59-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy / Had, J., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy. -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 2, - (1997), s. 105-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
"... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující / Plášil, Jakub -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Shock history analysis of the space material based on the coercivity distribution of the remanent magnetization / Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Pesonen, L. J. -- In: International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies , Hayabusa International Symposium /2./ -- ---
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian Pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, M., Waldhausrová, J. -- In: The origin of granites and related rocks. Fourth Hutton Symposium Abstracts -- ISBN 2-71-59-0889-X -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
μ-FEM analysis in Rock Mechanics / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej, Starý, Jiří -- In: Modelling 2009 -- S. 46-47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
* Lidstvo šlape zároveň na plyn i na brzdu - aerosoly a oteplení : S čistším ovzduším se svět otepluje rychleji. Skleníkové plyny totiž planetu oteplují, ale aerosoly ochlazují / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 16, 11.06.2005 (2005)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[= Aragonithöhle von Ochtiná im slowakischen, europäischen und weltweiten Kontext]
[= Flach unter der Oberfläche angelegten Bergbauten in Gebieten von Sokolov, Cheb und Karlsbad bringen das Terrain und die Daran stehenden Bauten in Gefahr noch 200 Jahre nach der Beendigung der Kohlegewinnung]. [2. Teil]
[= sondages d' exploration dans la pratique géologique]. [4e partie]
[= Ochtiná aragonite cave in the slovak, european and global context]
[= Erkundungsbohrungen in der geologischen Praxis]. [4. Teil]
[= Exploratory boreholes in geological practice]. [Part 4]
[= Ouvrages de houllier superficiels dans les régions de Sokolov, de Cheb et de Karlovy Vary menacent le terrain et les constructions au-dessus meme 200 ans apres la terminaison d' exploitation]. [2e partie]
[= Shallow coal workings in Sokolov, Cheb and Karlovy Vary areas are still endangering the land surface and the buildings erected on it more than 200 years after the mining operations have ceased]. [Part 2]