Browse
from 

Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie / Shaw, Trevor -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 5 (1995), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic / Čejka, Jiří, Dušek, Michal, Fejfarová, Karla, Hloušek, Jan, Novák, Milan, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 97, č. 2-3 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, intrasudetic Basin) / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference -- ISBN 0946-8978 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, Intrasudetic Basin, Czech Republic) / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 258
Zdroj: ČGS (UNM)
Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 56, no. 1 (1999), p. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Adršpašsko-teplické skály Cliffs and Ostaš Hill (Czech Republic) / Adamovič, Jiří, Hájek, A., Mikuláš, Radek, Spíšek, J. -- In: Sandstone Landscapes -- ISBN 978-80-200-1577-8 -- S. 332-335
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Adsorbente aus Braunkohlen / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: Berg- und Huttenmannische Monatshefte -- Roč. 145, č. 6 (2000), s. 231-237
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Adsorbents from brown coals / Straka, Pavel -- In: CHISA 96 - 12th International Congress of Chemical and Process Engineering -- s. 52/1-52/11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Adsorpce Co, Ni a Cu na jílových minerálech a její vztah ke kationtové výměnné kapacitě
Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu / Fiala, Viktor -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 1 (1989), s. 61-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin / Doušová, B., Herzogová, L., Koloušek, D., Lhotka, M., Machovič, Vladimír, Schweigstillová, Jana -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, č. 8 (2012), s. 759-764
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Adsorpcia flotačných reagencií a ich pôsobenie v magnezitovej flotácii / Kmeť, Stanislav, Michalíková, Františka, Špaldon, František -- In: Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej -- Roč. 1982 (1983), s. 295-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Adsorpcija flotacionnych reagencij i ich dejstvije v magnezitovoj flotacii
Adsorpcion of flotation reagents and their effect in the magnesite flotation
Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách / Adamus, Alois, 1955-, Kula, Petr, Lacný, Zdeněk, Taraba, Boleslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 1 (2002), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika / Majer, Vladimír, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1985), s. 165-172, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Adsorption and diffusion of carbon dioxide in phenolic resin carbonizates / Fott, P., Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- č. 61 (1996), s. 1445-1456
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Adsorption behavior of arsenic relating to different natural solids: Soils, stream sediments and peats / Bůzek, František, Dousova, Barbora, Krejcova, Stanislava, Lhotka, Miloslav, Rothwell, James -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 433, č. September (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions / Kruml, Ondřej, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Vybíhal, Karel, Zeman, Josef -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 3 (2003), p. 169-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions / Kruml, Ondřej, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Vybíhal, Karel, Zeman, Josef -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 3 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF