Browse
from 

Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie / Lukeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci / Godány, Josef, Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci / Godány, Josef, Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Šarbach, Michal, Veselovský, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace pozemní a satelitní spektroradiometrie pro monitorování odpadů spojených s povrchovou těžbou v sokolovské pánvi
Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy / Šilar, Jan, 1926- -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese / Hendrychová, Markéta, Kabrna, Martin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2008), s. 2-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice) / Čermák, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD / Uhlík, Jaroslav -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 50-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem / Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace stopovací zkoušky a geofyzikálního monitoringu v městské aglomeraci / Hanzlík, Josef, Hron, J., Vylita, T. -- In: Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry -- s. 119-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR / Fejfar, Milan, Kocák, Augustín, Mayer, Stanislav, Mořkovský, Milan, Novák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 38-45, 1 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi / Procházková, Dana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 365-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 2 (1987), s. 193-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná) / Hrubý, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín / Polák, M., Polák, Václav -- In: Jemná mechanika a optika -- Roč. 55, č. 10 (2010), s. 281-284
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn / Pertoldová, Jaroslava, 1956- -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 13-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely / Zikmund, Jan -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii / Myslil, V., Pošmourný, Karel, Stibitz, M. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 41, č. 5 (1999), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)