Browse
from 

Databáze hlavních důlních děl / Štrupl, Vít -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec / Šír, Pavel -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze horninových výbrusů v České geologické službě / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze v geovědách / Boháč, Zdeněk, Schejbal, Ctirad -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě / Grmela, Arnošt -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky / Martínek, K., Michna, Ondřej, Pešek, J., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 1 (2004), s. 3-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky / Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 1 (2004), s. 3-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky / Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Uhlí rudy geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2004, č. 1 (2004), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Databázové ukládání a zpracování geologických dat / Křesťan, Jiří -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 101-103, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Datacije jamskih sedimentov s paleomagnetno in uran torijevo metodo v jami Baradla na Madžarskem
Dataloger pro záznam měření ve vrtech
Dated speleothems of the non-karst caves in the Polish Flysch Carpathians and their relations to climatic changes during the Late Glacial-Holocene / Margielewski, W., Urban, J., Zernitskaya, V., Žák, Karel -- In: 11th International Conference Methods of absolute chronology : abstracts and programme -- S. 23-23
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating granulite-facies structures and the exhumation of lower crust in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Košler, J., Svojtka, Martin, Venera, Z. -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 91, - (2002), s. 373-385
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating methods and Stable isotope Climatic Record of Holocene Calcareous Tufa at Svatý jan pod Skalou, Bohemian karst (Czech Republic) / Cílek, Václav, Hladíková, J., Kadlec, Jaroslav, Ložek, Vojen, Žák, K. -- In: The Dating of Quaternary marine and Land Sediments -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study / Maluski, Henry, Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany / Rhede, Dieter, Romer, Rolf L., Stein, Holly J., Thomas, Rainer -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 42, no. 4 (2007), p. 337-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating of apatite and determination of the t-T evolution using fission track method
Dating of Cave Deposits and Reconstruction of Karst Morphology of the Nízké Tatry Mts / Chadima, Martin, Danishik, M., Grygar, Tomáš, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 12th International Karstological School /"Classical karst/". Dating of cave sediments -- s. 54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating of cave sediments / Bosák, Pavel -- In: 12th International Karstological School "Classical karst". Dating of cave sediments -- s. 43-44
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ