Browse
from 

Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia) / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické záznamy morfologických transformací nivy Desné za posledních 150 let, Hrubý Jeseník (Česká republika)
Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy) / Šilhán, Karel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 265-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren / Vít, Jan, Vrbová-Dvorská, Jitka -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice -- Roč. 2005, č. 6 (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern / Kyncl, Josef, Leuschner, Hanns Hubert -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronology of debris flows fan on the western slope of Mt. Travný (1 203 m) (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia / Ettler, Vojtěch, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Šebek, Ondřej, Veselovský, František -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště / Daňhelka, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 3 (2001), s. 166-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts / Fantucci, R., Stemberk, Josef, Vilímek, V. -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 321-326
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dendrogeomorphological research of a landslide area near Čeřeniště
Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician) / Kraft, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 249-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia) / Košťák, Martin, 1971-, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Štěpánková, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (eastern Russia) / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Svobodová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 2006, č. 47 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného / Borovec, K., Danihelka, P., Kula, Petr -- In: Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie -- s. 68-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 7, č. 2 (2005), s. 95-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 160-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J., Maryáš, J. -- In: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách -- S. 177-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Fusán, Oto, Majcin, Dušan, Trešl, Jiří, Vyskočil, Vincenc -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 315-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Density characterization of the rocks of the Krkonoše-Jizerské hory crystalline and of the Lužice- and Krkonoše-Jizerské hory plutons