Browse
from 

Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey / Rozkošný, I., Suchý, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 38, - (1996), s. 401-409
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey / Rozkošný, Ivan, Suchý, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 2-4 (1994), p. 401-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagenesis of expandable clay minerals in the East Slovakian and the Vienna basins
Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin / Franců, Juraj, 1957-, Kraus, Ivan, Peteš, J., Šucha, Vladimír -- In: Proceedings of the 7th Euroclay Conference Dresden '91 - Volume 3 of 3 -- ISBN 3-86006-036-8 -- s. 1025
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones / Knietl, M., Lintnerová, Otília, Reháková, Daniela, 1955-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic) / Dobeš, Petr, Stejskal, Michal, Suchý, Václav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagenetic Fluid Circulation through Fractures: a Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paloeozoic), Czech Republic / Dobeš, P., Stejskal, M., Suchý, Václav -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- Roč. 8, - (1999), s. 18-19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic / Dobeš, Petr, Stejskal, M., Suchý, Václav -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Diagenetic processes in the carboniferous sediments in the northern part of the fore-sudetic monocline
Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia / Boháček, Zbyněk, Franců, Eva, Franců, Juraj, Pálenský, Peter -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 50, č. x (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Diagenetic/epigenetic celestite of shallow-marine carbonate sequences and its prospection / Petránek, Jan, 1922- -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), May 31-June 02, 1983, Karlovy Vary, Czechoslovakia -- s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve / Franců, Juraj, 1957-, Milička, Ján, Šucha, Vladimír, Toman, Boris, Zatkalíková, Viera -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 237-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones / Přikryl, Richard, 1968-, Smith, B. J. -- In: Building stone decay: from diagnosis to conservation. Geological Society special publication, No. 271 -- ISBN 978-1-86239-218-2 -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones / Přikryl, Richard, Smith, Bernie -- In: Building Stone Decay: From Diagnosis to Conservation -- ISBN 1-86239-218-8 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Diagnostics of the high-velocity liquid jet structure / Hlaváč, Libor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika. -- s. 37-42
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Diagnostika seismických účinků technických zdrojů / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference -- s. 154-166
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference -- s. 186-191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 255-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu / Janečka, Jiří, Knížek, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dialectric anisotropy in relaxor ferroelectric Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3 / Buixaderas, Elena, Drahokoupil, Jan, Kamba, Stanislav, Kosec, Maria, Laufek, František, Petzelt, Jan -- In: Applied Physics Letters -- ISSN 0003-6951 -- Roč. 91, č. September (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)