Browse
from 

Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 298-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old / Cambel, Bohuslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 6 (1989), p. 763-765
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný / Veselský, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 380
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný / Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 111 (2005), s. 9-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992) / Kováč, Michal, 1952-, Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 477-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc. a sixtieth
Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný / Baliak, František -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom / Hovorka, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem / Bláha, Pavel, Kobr, Miroslav, 1940- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007) / Budil, Petr, 1969-, Fatka, Oldřich, 1957-, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. / Budil, Petr, 1969- -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- ISBN 978-80-904208-1-6 -- s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. is seventy
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem / Skácelová, Zuzana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 265-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 36 (1999), s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem / Pokorný, Joel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 180-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let / Žák, Lubor, 1925- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 321-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem / Staněk, Josef, 1928- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. -- In: Cena ministra životního prostředí 1994-2004 -- ISBN 80-7212-315-7 -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)