Browse
from 

Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe / Batten, David J., Bůžek, Čestmír, 1933-, Knobloch, Ervín, 1934-, Kvaček, Zlatko, 1937-, Mai, Dieter Hans -- In: Review of palaeobotany and palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 78, č. 1-2 (1993), s. 41-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Evolutionary trends of gold and tin deposits / Sattran, Vladimír -- In: Global tectonics and metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Vol. 5, no. 3/4 (1996), p. 135-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Evolutions and extinctions. Proceedings of the Second Local Meeting of the IGCP 335 Project "Recoveries from mass extinxtions". Brno, November 23, 1995 (Variant.)
Evorsion in Bílá Opava river valley
Die Evorsionsformen in den befestigten Gesteinen
Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Evorzní tvary ve zpevněných horninách / Černý, Rostislav, Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 43 (2003), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská a slovenská energetická politika / Fultner, Jaromír -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2008), s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská paleontologická asociace a její první aktivity / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 285
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská regionální speleologická konference v r. 1980 / Skřivánek, František -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 141-144, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská uhelná konference '95 v Praze / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000 / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation" / Břízová, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 300-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropská žízeň / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, č. 27 (2005), s. 11-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 12, č. 3 (2002), s. 38-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 69
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky / Patočka, František -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 99, č. 4 (1989), s. 1-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech / Herle, Vítězslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR / Ďurišová, Jana, 1936-, Huraj, Vratislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)