Browse
from 

Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubětín - "Bažantnice" quarry / Bubík, M., Kvaček, J., Sviták, C., Svobodová, Marcela -- In: Fossil Record of Agglutinated Rhizopods (Foraminifers, Testaceans) on the Territory of Czech Republic -- s. 42-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hloubětín - "Bažantnice" quarry / Bubík, Miroslav, Kvaček, Jiří, 1937-, Sviták, Ctirad, Svobodová, Marcela -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě / Babuška, Vladislav, 1937-, Burda, Miloslav, Hübner, Miloš, Plomerová, Jaroslava, Vyskočil, Vincenc -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu / Dudek, Arnošt, 1928-, Frolíková, Ivana, Nekovařík, Čestmír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 249-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu / Bernard, Jan Hus, 1928-, Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve / Malý, Lubomír -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR / Střelec, Tomislav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí / Valášek, Václav, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko / Bufka, Aleš, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 20-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky / Musil, Jaromír -- In: Studie z dějin hornictví 2 -- s. 81-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné dobývání uhlí na Karvinsku a jeho dopad na životní prostředí (Česká republika)
Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora / Laštovka, Jiří, Václavek, Vladimír, Wurmová, Marcela -- In: Výběr prací 15 -- s. 139-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití / Řezáč, Bohuslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 173-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu / Holub, František V. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 482-484
Zdroj: ČGS (UNM)