Browse
from 

Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů / Blížkovský, Milan, Suk, Miloš, 1934- -- In: Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin -- s. 31-35, 77, 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hluk - Okluky Brook / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Hluk / Bubík, Miroslav, Gedl, E., Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Hmota není tabu / Petáková, Zdeňka -- In: Krásná paní: sluneční měsíčník Žofie Kanyzové -- ISSN 1214-2166 -- Roč. 5, č. 7 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 3 (1987), s. 102
Zdroj: ČGS (UNM)
Hmotová spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s laserovou sondou / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej (2001) -- In: Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem -- ISBN 80-210-2713-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice) / Dvořák, Zdeněk, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 64-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Z., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, - (2000), s. 64-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků / Bezačinský, Milan, Pilátová, Brigita -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků / Bezačinský, Milan, Pilátová, Brigita -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj / Suchý, Bohumil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí a životní prostředí / Neumann, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 10 (1983), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě / Kratochvíl, Václav, 1959-, Vrbová, Marie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR / Kryl, Václav, 1939- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost? / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 9 (1997), s. 291-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic / Bábek, Ondřej, 1969-, Novotný, Radko -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Vol. 36 (1999), p. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnojiva v jeskyních / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 4, č. 1 (1984), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges / Babůrek, Jiří -- In: Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinetalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)