Browse
from 

Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy) / Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 2 (1992), s. 174-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy / Fendek, Marián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X (1988), s. 327-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu / Lehotský, Milan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 357-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie / Havlín, Aleš, Magulová, Barbora -- In: Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov -- ISBN 978-80-223-2639-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnotná maloplošná území středních Brd / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 7 (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi / Kaláb, Zdeněk, Kunčický, D. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 187-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Wierzchowska, Zofia -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 81 (1989), s. 23-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 433-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Hofergrabenmergel (Hochmoos-Formation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassischen Lokalität in Gosau, Oberösterreich / Hradecká, L., Lobitzer, H., Ottner, F., Schlagintweit, F., Svobodová, Marcela, Švábenická, L., Zorn, I. -- In: 13. Jahrestagung der Österreichische paläontologische Gesellschaft -- S. 9-10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Hofergrabenmergel (HochmoosFormation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassichen lokalität in Gosau, Oberösterreich / Hradecká, Lenka, Lobitzer, Harald, Ottner, Franz, Schlagintweit, Felix, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, Zorn, Irene -- In: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio / Hubmann, Bernhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 149, Nr. 2-3 (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Höhle - Vápenná jaskyňa
Die Höhle Čertova pec bei Radošina (Westslowakei) und ihre Fauna
Höhlen im zentralen Teil des Gebirgszugs Branisko
Hohlraumminerale von Berg Milešovský Kloc im Böhmischen Mittelgebirge
Hohlraummineralien vom Berg Lovčí bei Radejčín im Böhmischen Mittelgebirge
Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech republic) / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 177 (2008-2009), p. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J. -- In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 177, č. 5 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Holanďané v Krušných horách. Co můžeme očekávat od globálního oteplení / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 5 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ