Browse
from 

Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio / Hubmann, Bernhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 149, Nr. 2-3 (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Höhle - Vápenná jaskyňa
Die Höhle Čertova pec bei Radošina (Westslowakei) und ihre Fauna
Höhlen im zentralen Teil des Gebirgszugs Branisko
Hohlraumminerale von Berg Milešovský Kloc im Böhmischen Mittelgebirge
Hohlraummineralien vom Berg Lovčí bei Radejčín im Böhmischen Mittelgebirge
Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech republic) / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 177 (2008-2009), p. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J. -- In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 177, č. 5 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Holanďané v Krušných horách. Co můžeme očekávat od globálního oteplení / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 5 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holarctic dispersal of the Arvicolids (Rodentia, Cricetidae) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Repenning, Charles A. -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 153 (1992), s. 205-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Hold prof. Antonu Rzehakovi a první mikropaleontologická analýza v magurském flyši
A holistic approach to the structure and function of overglades and their degradation
Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci / Eiseltová, Martina, Pokorný, Jan, Ridgill, Steve, Ripl, Wilhelm -- In: Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup -- ISBN 1-900-442-12-4 -- s. 16-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Hollabrunn-Mistelbach-Formation (Obermiozän, Pannonium) in der Alpin-Karpatischen Vortiefe und dem Wiener Becken in Niederösterreich - Beispiel eines grobkörnigen fluviatilen Systems
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 144, no. 2 (2004), p. 191-221
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 144, č. 2 (2004), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)