Browse
from 

Horniny Oskavské kry / Kopečný, Václav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 91-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny pláště dyjského masívu a jejich vztah k moraviku a brunovistuliku
Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika / Buriánek, D., Němečková, Monika -- In: Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001 -- s. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí / Bubík, Miroslav, Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 10 (2013), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály / Kühn, Petr, Kundrát, Marek -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 15-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika / Hrabal, Jaroslav, Kühn, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 2 (1989), s. 3-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu / Kühn, Petr, Sulovský, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 66-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny z okolí Vraného nad Vltavou / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001 -- s. 405-408
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 57-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornolehotský kras Horehronského podolia / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír / Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Horotvorné procesy / Štěpánková, Jana -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 72-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka / Hofmeister, Jeňýk, Hruška, Jakub, 1964-, Oulehle, Filip -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 7 (2006), s. 398-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem) / Penzel, Michael, Zamarski, Bohumil -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 399-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Horské pramene Malých Karpát - porovnanie dvoch hodnotiacich kritérií
HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY / Dvořák, Igor, Harčarik, Josef, Jankovská, Vlasta, Jeník, Jan, Soukupová, Lenka, Štursa, Jan, Vaněk, Jan -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 49 (2012), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horský ledovec - aktuální geologický fenomén / Filippi, Michal -- In: Outdoor -- Roč. 6, září-říjen (2004), s. 40-45
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hory jsou plné india, ale na těžbu to není. Zatím / Duchoň, Radek, Knésl, Ilja -- In: Mladá fronta DNES - karlovarský kraj -- Č. 12.04.2010 (2010)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hory v kulturách domorodé Mezoameriky / Klápšťová, Kateřina -- In: Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého. -- ISBN 80-86124-65-7 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM