Browse
from 

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 36-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Budil, Petr, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Budil, P., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 192-194
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň) / Kordule, Vratislav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) / Kordule, V., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 101-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice) / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě / Mikuláš, Radek, Nehyba, S. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě. / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Ichnofosílie v kosovském souvrství českého svrchního ordoviku
Ichnofosílie v zahořanském souvrství (svrchní ordovik, Čechy)
Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1995), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník. -- s. 58-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie z křemitých konkrecí šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, střední Čechy)