Browse
from 

Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy / Machovič, Vladimír, Šebestová, Eva -- In: Weathering of Fossil Organic Matter -- ISBN 80-7075-237-8 -- s. 21-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Investigation of mineral raw materials dressing
Investigation of non volcanic Quaternary sediments, subfossil and fossil soils in the vicinity of Managua (Nicaragua)
Investigation of organic sediments on map sheet Hora Sv. Šebestiána
Investigation of organic sediments on map sheets Hora Sv. Šebestiána and Načetín
Investigation of organic sediments on map sheets Kyjov and Vracov
Investigation of organic sediments on map sheets Kyjov and Vracov
Investigation of organic sediments on the map sheets Hora Sv.Šebestiána and Načetín
Investigation of polluted alluvial soils by magnetic susceptibility methods: a case study of the Litavka River / Ash, Ch., Borůvka, L., Dlouhá, Šárka, Drábek, O., Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Soil & Water Research -- Roč. 8, č. 4 (2013), s. 151-157
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters / Beneš, Petr, Kratzer, Karel, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Pavlíková, Helena, Spěváčková, Věra, Šebestová, Eva -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(99) (1996), p. 41-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Investigation of prognoses of ore deposits in the Jeseníky Mts. and adjacent regions
Investigation of Quaternary malacofauna in mountainous areas of Bohemia
Investigation of Quaternary sediments of the Dyje-Morava confluence area
Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment / Baroň, Ivo, Burda, Jan, Hradecký, Jan, Klimeš, Jan, Kosačík, Tomáš, Kresta, František, Pánek, Tomáš -- In: Natural Hazards and Earth System Sciences -- ISSN 1561-8633 -- Roč. 9, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment / Baroň, I., Burda, J., Hradecký, J., Klimeš, Jan, Kosačík, T., Kresta, F., Pánek, T. -- In: Natural Hazards and Earth System Sciences -- ISSN 1561-8633 -- Roč. 9, č. 1 (2009), s. 119-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis / Jelínek, Jan, Waclawik, Petr -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Investigation of river sediments and its evaluation for Labe river. Labe river - present time and future
Investigation of rock anisotropy by neutron diffraction and acoustic sounding / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Ullemeyer, K. -- In: Annual report 1997. Frank laboratory of neutron physics of the Joint institute for nuclear research -- s. 71-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Investigation of rock samples by neutron diffraction and ultrasonic sounding / Burilichev, D. E., Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Physica. B -- 276/278, - (2000), s. 837-838
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Investigation of Rockburst Focal Mechanisms at Lazy Coal Mine, Czech Republic / Veselá, Vlasta -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Seismicity in Mines. -- s. 47-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG