Browse
from 

Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen z lokality Kněževes / Smejtek, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 217-218
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Křemen z lokality Kněževes / Smejtek, Lubor, 1957-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemence sz. Čech jako suroviny doby kamenné: Mostecko a Kadaňsko
Křemencové kamýky na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 7 (1986), s. 505
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni / Vítek, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 4 (1989), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy / Audy, Marek, 1969- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná vlákna v krasových výplních / Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku / Vránek, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 36, č. 1 (1996), s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory / Dobrovitovský, Pavel, Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 209-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody západní pouště v Iráku
Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru / Tomšík, Jan -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 27 (1986), s. 203-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné pseudomorfózy ve svrchnoproterozoických sedimentech blovického souvrství; Česká republika
Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic / Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 239
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)