Browse
from 

Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 3 (2004), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Kasolite from the Jánská vein, Březové Hory, Příbram (Czech Republic)
Kasolite from uranium deposit Zálesí near Javorník ve Slezsku [i.e. in Silesia] (Czech Republic)
Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit / Majer, Jiří -- In: Abhandlungen des Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 43-44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Kaspar M. Sternberg-Sonderausstellung im Nationalmuseum Prag im Jahre 1998
Kaspar Maria Sternberg, Jan. 6th, 1761 - Dec. 20th, 1838
Kaspar Sternberk - the founder of Czech paleobotany
Kaspar Sternberk and exploration of the Czech Lower Paleozoic
The Kaspar Sternberk's significance for mineralogical collection of the National Museum and for Czech mining
Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- ISBN 80-7036-047-X -- s. 49-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo / Majer, Jiří -- In: Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- ISBN 80-7036-047-X -- s. 5-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar M. hrabě Sternberg, Johann Wolfgang von Goethe a Josef Sebastian Grüner / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea -- ISBN 80-7036-047-X -- s. 71-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838 / Horný, Radvan, Prokop, Rudolf -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Sternberg (1761-1838) und der böhmische Bergbau
Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. Z43-Z44
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Šternberk a evropská přírodověda / Majer, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika / Prokop, Rudolf -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Kašpar Šternberk and Europian natural sciences