Browse
from 

Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu / Souček, Jiří -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace koncentrací radonu v geologckém podloží a ve vodě.
Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice / Barnet, Ivan, 1955-, Fojtíková, Ivana, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou / Barnet, Ivan, 1955-, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách / Ivanov, Martin -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [4-5]
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou) / Fišera, Milan, 1937-, Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Štedrá, Veronika, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geologii, ekologii a geofyzike -- s. 81-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Korelace mezi seismickými ději a atributy hornické činnosti / Číž, Radim -- In: Proceedings of Regional Conference of Seismologists "New Knowledge in Seismology and Engineering Geophysics" -- s. 169-172
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry / Havlíček, Pavel, 1944-, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov) / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace podle přirozené radioaktivity a magnetické susceptibility napříč frasnskou karbonátovou platformou a vyhledávání ekvivalentů stromatopóro-korálových vápencových faciích Moravy.
Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000 / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Korelace stupně Karpat