Browse
from 

Krajina důlních oblastí severních Čech / Benešová, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 6 (2002), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina Fénix / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině / Pokorný, Jan -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 38-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako palimpsest / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 36-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako slovo / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 10-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako základ životního prostředí malých měst / Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně -- s. 1-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina města Brna / Buček, A., Havlíček, M., Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník -- S. 99-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Roč. 1999, - (1999), s. 22-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Prosinec (2000), s. 22-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina moravských stepních trávníků / Buček, A., Kirchner, Karel -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina, osídlení a povodně v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichovice
Krajina Ostravska a její ovlivnění těžbou uhlí
Krajina: paměť, útěcha a osud / Cílek, Václav, Rysová, H. -- In: Veřejná správa -- Roč. 8, č. 33 (2005)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku / Švejdarová, Hana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 6 (1998), s. 327-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota / Cílek, Václav -- In: Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk -- S. 38-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina vašeho okolí Česká republika / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živly Země -- Roč. 2, - (2001), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina, ve které je cítit čas / Cílek, Václav -- In: Era 21 -- Roč. 9, č. 3 (2009), s. 44-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu / Kolejka, Jaromír -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 1 (2009), s. 48-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 3 (1996), s. 158-158
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Fyzickogeografický sborník -- s. 29-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG