Browse
from 

Melanophlogite - rare polymorph of silica and its second occurrence in the Czech Republic
Melaphyrs from the Levín plateau
Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 20-25, 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 7 (2005), s. 1, 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 189-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Melechov granite massif
Meliata group near Striežovce
Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurences in the western Ohře (Eger) Rift / Abratis, M., Munsel, D., Ulrych, Jaromír, Viereck-Götte, L. -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse ; regionale und angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa ; Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Abstracts -- S. 159-159
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift / Abratis, Michael, Munsel, Dirk, Ulrych, Jaromír, 1943-, Viereck-Götte, Lothar -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 159
Zdroj: ČGS (UNM)
Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1988, no. 2 (1989), p. 195-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Melilitic rocks from northern Bohemia: geochemistry and mineralogy / Hohndorf, A., Pivec, Edvín, Rutšek, J., Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 173, č. 2 (1998), s. 119-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitic rocks of the CECIP - Examples from Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, M., Ulrych, Jaromír, Viereck-Goette, L. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 72, 12S (2008), A2-A2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitické a melilit obsahující subvulkanické horniny z oblasti horní Ploučnice v severních Čechách
Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, M., Munsel, D., Ulrych, Jaromír, Viereck-Goette, L. -- In: ICP Information Newsletter. CD-ROM edition -- Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1325145-1325145
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, Michael, Munsel, Dirk, Ulrych, Jaromír, 1943-, Viereck-Goette, Lothar -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Melility melilitolitů, polzenitů a příbuzných hornin z oblasti povodí Ploučnice, Československo
Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělká podzemní díla a vibrace / Kaláb, Zdeněk -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 16, č. 2 (2007), s. 12-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mělké dolování zlata na řece Opavě / Novák, Jaromír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 37-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory) / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)