Browse
from 

Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika / Babůrek, Jiří, Hanžl, Pavel, Melichar, Rostislav, Němečková, Monika -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. srpen (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 96, č. 2 (2011), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 33-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 82-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 203-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru / Punčochář, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. 1 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Metamorfovaná ferogabra západomoravského moldanubika
Metamorfovaná hořečnatá gabra západomoravského moldanubika
Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 95, č. 2 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 37-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky) / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika) / Ivan, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza bázických hornín gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 109-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika / Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 74, č. 1-2 (1989), s. 7-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza hornín oceánskeho dna / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 465-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 325-332
Zdroj: ČGS (UNM)