Browse
from 

Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems / Doušová, Barbora, Fuitová, Lucie, Grygar, Tomáš, 1964-, Herzogová, Lenka, Koloušek, David, Machovič, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified semismooth Newton Method: Numerical example / Byczanski, Petr, Sysala, Stanislav -- In: SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace -- S. 24-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modifikace Runcornovy metody / Pick, Miloš, 1923-2007 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikace uhlíku a "nerost" šungit / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 413-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk, Vigdergauz, Vladimír -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek / Štěpánek, Robert -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environmet -- s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikovaný postup chromatografické separace Sr a Nd ze silikátových geologických vzorků pro účely izotopové analýzy
Modoto tin-tungsten deposit in Mongolia
Modrozelený albit z lokality Ptáčkovna u Písku, Československo
Modrý dravit jako indikátor složení fluid během zatlačovacích procesů v subsolidu v lithiem chudých granitických pegmatitech moldanubika
Modulated jets for ornamental stone cutting / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: 3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne -- s. 131-138
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modulated vs. continuous jets: Performance comparison / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2 -- s. 523-536
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modulation of waterjet by ultrasonic: Measurement of dynamic pressure and force effects / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Experimental stress analysis -- s. 63-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů? / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Konstrukce -- ISSN 1213-8762 -- Roč. 3, č. 1 (2004), s. 66-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Moegliche Nutzung der westboehmischen Metallerzlager in der praehistorischen Zeit und in fruehen Mittelalter. Possible exploitation of West Bohemian metal ore deosits in the prehistoric era and in the early Middle Ages
Moessbauer Study of Fe-bearing minerals in weathered crust of upper carboniferous sedimentary rocks / Jančík, D., Martinec, Petr, Mašláň, M. -- In: Enviweath 96. Environmental Aspects of Weathering Processes. Proceedings of an international conference held on the ocassion of the start of IGCP Project 405 "Anthropogenic Impact on Weathering Processes "(1996-2000) -- ISBN 80-210-1906-9 -- s. 157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Möglichkeit der Anwendung von Verfahren des biologischen Abbaus und von Tonsteinsorbenten bei der Rekultivierung der phytotoxischen Flächen im nordböhmischen Braunkohlenbecken
Möglichkeiten der Aufbereitung von Grubenwasser in ÚDV Svatava
Möglichkeiten der Entwässerung mithilfe von elektropneumatischen und siphondräns und Anwendungsbeispiel auf dem Standort Most-Ležáky
Möglichkeiten der litostratigraphischen Korrelation von Kulm im nördlichen Teil von Nízký Jeseník-Gebirge