Browse
from 

Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 17-18
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu / Stejskal, Vladimír -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny / Křížek, Marek, 1974- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 123-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny / Křížek, Marek, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd) / Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 241-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině / Karásek, Jaromír -- In: Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci -- Č. 255 (1988), s. 6-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov) / Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách / Vilímek, Vít -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 108(5) (1997), s. 63-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní vývoj severovýchodní části Rychlebských hor
Morfostrukturnyje osobennosti moravskoj časti Zapadnych Karpat i ich otnošenije k Češskomu massivu
Morfostruktury a morfostrukturní členění šumavského moldanubika / Surňaková, Roza, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 169-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostruktury i morfostrukturnoje delenije šumavskogo moldanubikuma
Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze / Filo, Miroslav, Pospíšil, Lubomil, Tkáč, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 337-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfotectonic analysis of the Šumava National Park using radar satellite images
Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj / Grygar, Radomír -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 45-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfotektonická analýza reliéfu České tabule mezi Mosteckou pánví a Džbánem
Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 27-34, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfotektonická studie opavské oblasti / Grygar, R., Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 86-93
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG