Browse
from 

Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 5 (2001), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací / Voda, Oldřich -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR / Makarius, Roman, Schreiber, Tomáš, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí / Klement, Jan, Novák, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 4 (1988), s. 89-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum / Dreiseitl, Ivo -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 161-174, 186
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky o vývoji alkalických magmat / Kopecký, Lubomír, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 2 (1997), s. 50-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z analýzy efektivnosti sond elektrické odporové karotáže
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989 / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 49, č. 10 (2001), s. 3-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 49, č. 11 (2001), s. 11-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989 / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 10 (2001), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 11 (2001), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1 -- s. 139-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 342-347
Zdroj: ČGS (UNM)