Browse
from 

Nové poznatky o najstarších štvornožcoch / Klembara, Jozef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 2 (1991), s. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí / Hruškovič, Samuel, Kraus, Ivan, 1935- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 34-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska / Vitásek, Alois -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 555-560
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát / Gross, Pavel, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 23-41, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o PEP systémech / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan / Coufalová, Michaela, Hršelová, Pavla, Pávková, Vendula, Pavlátová, Alžběta, Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane / Hojstričová, Viera, Lexa, Jaroslav, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk) / Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice) / Cílek, Václav, jr., Zander, Anja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard / Cílek, Václav, Zander, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 2-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě / Křížek, Marek, 1974-, Vočadlová, Klára -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě / Křížek, Marek, 1974-, Vočadlová, Klára -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina) / Horný, Radvan -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 160, č. 1-4 (1991), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Zlinská, Adriena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě / Benada, Stanislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 485-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu / Losos, Zdeněk -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 19, č. 3 (1989)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré. / Gregorová, Růžena, Jan, Soták, Krempaská, Zuzana -- In: Spiš 6. Vlastivedný zborník -- ISBN 978-80-85173-07-9 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MZM
Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov) / Smutná, Simona -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku / Lhotský, Pavel, Vlašímský, Pavel, 1939- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 339-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín) / Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)