Browse
from 

Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia) / Harča, Vojtěch, Vaškovská, Eugénia -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 147-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov / Čech, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR / Benada, Stanislav, Kostelníček, Petr, Pereszlényi, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1989), s. 529-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech / Lorek, Karel, Vavruška, Otakar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin / Babůrek, Jiří -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 7-8 (1987), s. 290-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu) / Havlíček, Pavel, Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov / Bruthans, Jiří, Knížek, Martin, Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála / Bruthans, Jiří, Knížek, M., Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. 1 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála / Bruthans, Jiří, Knížek, M., Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Speleófórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stratigrafické členění terciéru sokolovské pánve v sz. Čechách
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník / Bábek, O., Hladil, Jindřich, Kalvoda, J., Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994 -- s. 51-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969-, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm) / Bábek, O., Hladil, Jindřich, Kalvoda, J., Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- č. 2 (1995), s. 51-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl / Dudek, Josef -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004 / Pokorný, Richard, 1979- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)