Browse
from 

Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 3 (1984), s. 14-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005 -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000) / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998) / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002) / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004 / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988 / Burdová, Petra, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 118-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled silurského systému ve střední Evropě
Přehled skarnů moravské části moldanubika / Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989 / Černý, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko / Adamovič, Jiří -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 41-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled taxonů kostnatých ryb (otolity) z pouzdřanského souvrství a jejich paleogeografické svědectví
Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví / Hlaváč, Libor, Sitek, Libor -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář -- s. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přehled tíhových struktur Českého masívu / Blížkovský, Milan, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 60, č. 3 (1985), s. 143-154, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě / Houzar, Stanislav, Vokáč, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 19-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve / Prouza, Vladimír -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978 / Blížkovský, Milan, Fejfar, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, Jihlavec, František, Kocák, Augustín, Mořkovský, Milan, Petrík, Alojz -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 123-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987 / Střelec, Tomislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 215-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981 / Hanus, Petr -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 5 (1982), s. 151-155
Zdroj: ČGS (UNM)