Browse
from 

Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene / Seifert, Peter -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 6 (1992), s. 327-331
Zdroj: ČGS (UNM)
The palinspastic roconstruction of the devonian sedimentary basin of the Tišnov brunnides
Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 341-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich) / Finger, Friedrich, Knop, Erich, Reiter, E. -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda) / Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts
Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Štursová, Helena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 83-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu / Cílek, Václav, jr., Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit iz naselënnogo punkta Supikovice v severnoj Moravii
Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika) / Hak, Jaroslav, 1931-, Malec, Jan, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Šura, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ve Studenci / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 400-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Studence u Jilemnice / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 1 (1988), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskite from Supíkovice, north Moravia
Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, Harrald, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, H., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 232-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynological analysis of sediments from the locality Nové Mlýny
Palynological analysis of the Úterský potok creek alluvial deposits
Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition / Bozdogan, N., Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957-, Mann, Ulrich, Soylu, C., Wilde, Volker -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- No. 21 (2002), p. 87
Zdroj: ČGS (UNM)