Browse
from 

Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. LXXXXVII, č. 1 (2002), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 275-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily) / Drábková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. / Doláková, Nela -- In: Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky. / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov) / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 / Doláková, Nela -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301 / Zdražílková, Nela -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 83-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín / Břízová, Eva -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 2001, č. 19 (2001), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany / Pacltová, Blanka, 1928-, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 88-90, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku / Pacltová, B., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 88-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu / Svobodová, Marcela -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 515-527
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter -- In: 18. Kvartér -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologický výzkum cenomanských sedimentů severozápadních Čech
Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)