Browse
from 

Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity / Ambrožová, Jana, 1972-, Sládeček, Vladimír, 1924-, Sládečková, Alena -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 9 (2002), s. 277-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice / Kaláb, Zdeněk -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 8, č. 1 (2003), s. 36-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 91-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu / Černotová, Lenka, Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 101-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS / Grygar, Radomír, Marschalko, Marian -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk / Kořínek, Robert, Kryl, Václav, Restl, Čestmír -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti / Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 57-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub / Kazda, Ivo, 1932-, Verfel, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 6 (1987), s. 145-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách / Brych, Karel, Dittrt, František, Eliáš, Václav, Kněžek, Miroslav -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 48, č. 1 (2000), s. 77-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR / Říha, Josef, 1934 září 14.- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 10 (2001), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR / Pertile, Eva, 1961- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Špičková, Jitka -- In: Český kras -- s. 33-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Špičková, Jitka -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Possibilites ď obtention de concentré de molybdenite
Possibilites of improving drinking water quality
Possibilities and benefits of water environment restoration
Possibilities and conditions of continuing the mining activity in SHR (North Bohemian brown coal basin) in the view of running social and economical transformation
Possibilities and limitation of the induced polarization method in central gradient electrode array / Petrák, Pavel -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 18 (1983), p. 135-156
Zdroj: ČGS (UNM)